Blog

Yeminli Tercüme

YEMİNLİ TERCÜME

Alanında eğitim almış bir çevirmenin çevirisini yaptığı evrak ya da belgeyi imzalayıp mühürleyen kişidir. Bu yetkiyi çevirmene noter verir ve kontrolünü yine noter yapar. Yabancı dil bölümünde üniversite mezunu ve diploması olan kişiler noter huzurunda yemin ederek yetki alırlar. Daha çok resmi yerler için gerekliliği olan yeminli tercüme imzası ve çevirisi sadece yetkisi alınan noter tarafından kontrol edilebilir.

Yeminli tercüme yapabilmek için belge alınması gerekliliği resmi yerlerde kullanılacağı düşünüldüğünde mecburidir. Bu belgeyi alabilmek için de bazı şartların sağlanması gerekir ki bunların en başında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması gerekliliğidir. Çeviri yapacak olan şahsın mevcut dilini ve çeviri yapacağı dili çok iyi ve aktif olarak biliyor ve kullanabiliyor olması gerekir. Resmi belgeler olacağı düşünüldüğünde çeviri yapılacak olan dilin eğitimini aldığına dair üniversite diploması, başarı düzeyi önemli olacağında bir trankript çıktısı, yükseköğrenim belgesi veya mastır belgesi noterin kontrol edeceği belgelerin içinde olması gerekir. Herhangi bir tercüman bürosuna bağlı olarak çalışılması şarttır. Tercüman bürosunun bağlı bulunduğu noter huzurunda çevirmene yemin ettirilir ve yemin zaptı çıkartılır. Tercüman noter huzurunda her iki dilde de tarafsız ve doğruluğundan emin olarak yazılı veya sözlü çeviri hizmeti vereceğine dair yemin etmesi gerekir. Bu yemini noter huzurunda yapmadan belge alamaz ve çeviri yapamaz, yapsa bile resmi bir dayanağı olmaz. Kimi ülkelerde bu şartlar farklılık gösterebilmektedir. Mesela resmi yollarla ispata gerek olmadan sadece çevirmenin çevirisini yaptığı evraka yemin ifadelerinin bulundurması yeterli olurken ülkemizde tüm şartların bulunması zorunluluğu vardır.

Yeminli tercüme yaptırmak doğru ve orijinalle birebir çeviri olması sebebiyle güvenilirdir. Tercümanın imza ve kaşesinin olması nedeniyle de güvenirliğini katmerleştirmektedir. Tüm resmi işlemlerde diğer çevirilere göre geçerliliğinin olması fark yaratmaktadır. Bu işi yapan bürolar gizlilik sözleşmesi imzalarlar ve asla bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Bu yüzden de güven telkin eder. Kullanıldığı yerler sabıka kaydı, askerlik durum belgesi, vükuatlu nüfus örneği, tapu, araç ruhsatı, vekâletname gibi resmi dokümanlardır. Belgeler biri müşteride, biri tercümanlık bürosunda diğeri de noterde kalmak üzere üç nüsha şeklinde hazırlanır.