Blog

Konsolosluk Tasdik Onayı

KONSOLOSLUK TASDİK ONAYI

Lahey anlaşmasını imzalayan ve taraf olan ülkeler dışında kalan yerlerde konsolosluk tasdik onayı gerekmektedir. Bunun yanı sıra bu onay, apostil onayının geçerli olmadığı ülkelerde kullanılmakta ve apostil onayı yerine geçen bir onama şekli olarak tanımlanmaktadır. Bu onay ile gerekli durumlarda belgeler onaylanarak geçerli durumuna getirilmekte ve işlemler esnasında resmi olarak kullanılabilmektedir.

Konsolosluk Tasdik Ne Zaman Gereklidir ve Ne Zaman Yapılır?

Apostil onayının geçerli olmadığı bir ülkeye belge yahut duruma bağlı olarak belgeler gönderirken geçerli olabilmesi adına konsolosluk tasdik onayı kullanılmaktadır. Bu sayede apostil onayının geçerli olmadığı ülkelerde belgeleriniz geçerli durumuna gelmekte ve işlemleriniz sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilerek olası sıkıntılar ortadan kaldırılmakta ve belgeleriniz bu şekilde konsolosluk tasdiki ile onaylanmaktadır.

Konsolosluk Tasdiki İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Öncelikle konsolosluk tasdik onayı yapılacak olan belgelerin kesin olarak Türkiye Cumhuriyeti resmi kurum yahut faaliyet gösteren firmalara ait olması gerekmektedir. Buna ek olarak T.C vatandaşlarına ait şahıs belgeleri de bu şekilde onaylanmaya uygun olarak tanımlanmaktadır. Yurt dışından temin edilmiş olan ve yine başka bir ülke için kullanılacak olan belgeler için ise bu şekilde konsolosluk tasdiki yapılamamaktadır. Bu şekilde yurt dışından temin edilen belgelere sahip olunduğu durumlarda ise öncelikle onay için belgenin düzenlenmiş olduğu ülkeye ait olan konsolosluğa başvurulması ve ülke konsolosluğunda onay yapılması gerekmektedir. Tercümesi yapılan bir belgeye konsolosluk tasdiki almak için ise sırası ile tercüme bürosu tasdiki, noter tasdiki, il valilik yahut kaymakamlık tasdiki, T.C Dışişleri Bakanlığı konsolosluklar şubesi tasdiki alınır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra ise onanan belge ilgili ülkenin konsolosluk onayına sunulur. Buna ek olarak konsolosluk tasdikine sunulmuş olan belgenin gönderileceği ülkenin Lahey anlaşmasını imzalayan yahut bu anlaşmada taraf olan ülkelerden bir tanesi olmaması gerekmektedir. Aksi halde belge için yalnızca apostil yeterli olduğundan dolayı ekstra konsolosluk onayı yapılmamaktadır. Son olarak bir belge için konsolosluk tasdiki yapılabilmesi için belgede imzası bulunan kişinin imzalama yetki belgesinin Valilik yahut Kaymakamlıkta bulunması gerekmektedir.