Blog

Yazılı Tercüme

YAZILI TERCÜME

Tercüme, bir dilin anlaşılması amacıyla diğer bir dile çevrilmesi işinde elde edilen üründür. İlk yazılı çeviri Sümerler zamanındaki tabletlere kadar dayanır. Bu tabletlerde farklı dillere sahip toplumlar arasında yapılan resmi antlaşmalar yer alır. Günümüzde ise daha da sosyalleşen ve adeta küçülen dünyamızda tercüme işi mütercim-tercümanlar tarafından veya çeviri yaptığı dile hâkim olduğunu belgeleyen kişiler tarafından yapılır. Bunlar tercümanlık büroları aracılığıyla müşterilerine ulaşırlar. Müşterilerden alınan yazılı tercüme işleri çeşitli alanlarda yapmaktadır. Yazılı tercüme çeşitlerinin bazılarını sıralamak gerekirse: hukuk çevirisi, medikal çeviri, teknik çeviri, akademik çeviri, edebi çeviri, ticari çeviri, yazılı basın çevrisi, özel tasdikli çeviri, yeminli çeviri gibi.

Bunlardan özel tasdikli tercüme, özellikle evrakın içeriğine sadık kalarak tercüme yapıldığına dair mühür ya da kaşe barındıran evraklardır. Yeminli tercüme ise yeminli ve noter onaylı olan, teslim edileceği kuruma ve makama göre yeminli tercüme gerektirebilen tercüme çeşididir. Bunlar hukuki, akademik, teknik, medikal ya da mühendislik alanlarda talep edilen yazılı dokümanlardır. Bu dokümanlar çeviri bürolarında uzman yeminli tercümanlarca yapılırken belgeler ıslak imzalı olur ve talebe göre kurumlara kargo ile ulaştırılabilir. Yazılı tercüme yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalarda mevcuttur. Örneğin tercüme yaparken ifade edilen fikirlerin hiçbir şekilde değiştirilmeden, noksanlık olmadan veya ilave edilmeden diğer lisana çevrilmesi önemlidir. Kelimeler aynen tercüme yapılmalıdır. Yazının eski manası, özü asla kaybedilmemelidir.

Karşılaşılan dolambaçlı cümleler çeviri yapan kişiyi zora düşürebilir ama buna rağmen işinde uzman bir mütercim metine hâkim olabilir ve metin başkası tarafından okunduğunda tercüme edildiği anlaşılacak düzeyde hatalar içermez. İşlerinde uzman olan tercümanlar çeviri ile ilgili çeşitli yöntemleri izler ve bu yolla yanlış ve hatalı çevirilerin önüne geçerler. Ayrıca süreci daha da hızlandırmak nedeniyle yazılı tercüme birden çok tercümana paylaştırılmamalıdır. Bu metinde kopukluklara terminolojik açıdan problemli yazılı tercüme projeleri ortaya çıkarabilmektedir. Bu yüzden profesyonel tercüme genel tercümeden ayıran bazı özellikler vardır. İleri seviyede terminoloji bilgisi hatta araştırma gerektirebilir. Metinde yüksek kalite yakalanmalıdır ki bu ancak uzman çevirmen kadrosuyla yapılabilir.