Apostil Onayı

Apostil Onayı Nedir?

Apostil Onayı işlemleri, bir belgenin gerçekliğinin başka bir ülkede yasal olarak kullanılabilmesine izin veren belge onay sistemidir. Apostil kuralları Lahey Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Apostil onay kuralları sözleşme dahilinde bulunan üye devletler ya da Lahey konferansına taraf devletler için geçerlidir.

Apostil Onayı Nedir, Apostil Onayı İşlemleriBu anlaşmanın amacı sözleşmede geçerli olan ülkelerin herhangi birinde resmi bir belgenin diplomatik merciler veya prosedürler ile uğraşılmadan yine anlaşma dahilinde olan ülkelerde kullanılabilirliğini sağlamaktır. Apostil ile belgeler, onay sisteminde belirlenen yerel bir makam, bakanlık vb. kurumlarda yasal olarak kullanılabilir.

Apostil Onayı için Lahey Sözleşmesinde geçerliliği olan ülkeleri Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı web sitesinde inceleyebilirsiniz.

Apostil şerhi uygulamadan önce belgenin yeminli tercüme hizmeti ile çevrilmesi sağlanır ve sonrasında yeminli tercümana ait yemin zaptının bulunduğu noterde onaylatılması gerekir.

Yurtdışı Belgeleri için Apostil Onayı İşlemleri

Yurtdışı kaynaklı bir belgeye Türkiye’deki ilgili kurumlar tarafından apostil onayı yapılabilmesi için bazı koşullara gereksinim vardır.  Belgenin yurtdışından onaylı olarak gelmesi veya belgenin düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu koşullarda olan bir belgenin Türkiye’de farklı ülkeler için apostil onayı işlemleri gerçekleştirilebilir.

Yurtdışı belgeleri için apostil onayı alınabilmesi ancak ilgili ülkede düzenlenmiş belgenin yine o ülkede apostil alınarak kullanılmak istenen ülkeye getirilmesi gerekir. Türkiye’de elçilikleri ve konsoloslukları bulunan ülkeler için bu durum farklıdır. Bu durumlarda Türkiye’de yer alan konsolosluk ve elçilikler aracılığı ile belgenin onayı sağlanabilir. İşlemler ile alakalı güncel bilgiyi alabilmek için yine bu kurumlarla iletişime geçerek hareket etmekte fayda var. Olumsuz bir durumda onay ihtiyacı duyduğunuz belgenin düzenlenen ülkeye gönderilerek apostil onayı alınması gerekir.

Belge Yasallaştırma

Yasallaştırma, yabancı ülkelerde belgelerin kullanılmasını uygun hale getirir. Belge yasallaştırma ile;

  • Belge yetkili ve uzman bir tercüman tarafından düzenlenmiştir.
  • Belgedeki imza, mühür ve damga orijinaldir.
  • Belge biçimi doğrudur.

Apostil Uygulanacak Belgeler

  • Cumhuriyet savcılıkları, mahkeme icra daireleri, mahkeme katipleri dahil olmak üzere yargıya ait kısımlar ve yargı mensubu memurlar tarafından düzenlenen belgeler için,
  • Ticaret veya gümrük işlemleri ile ilgili belgeler, konsolosluk ve diplomatik belgeler, nüfus kayıt örneği, diploma, doğum ve ölüm belgeleri,
  • Noterden alınan belgelerde apostil belge onayı gerektiren sınıfa girmektedir.

Apostil Onayı Ücreti

Apostil belge onayı almak için herhangi bir ücret ödenmez. Yalnız apostil gereken belgenin ilgili ülkenin dilinde tercüme edilmesi gerekir. Türkiye’den yurt dışına çıkacak her resmi evrak apostil işlemleri için onay alınmış tercüme şarttır.

Diploma İçin Apostil

Yurtdışı eğitimi için başvuru yapacak kişilerin kurumlara ileteceği diplomalar içinde apostil belge onayı alması gerekmektedir. Diploma tercüme bürosu tarafından ilgili ülkenin diline göre çevrilerek, noter onaylı apostil yaptırmış olması zorunludur.

Noter tasdikli apostil, noterin bağlı olduğu kaymakamlıkta ve valiliklerde yapılmaktadır. Noter onaylı tercüme gerçekleştirildikten sonra kaymakamlık veya valilik tarafından mühürlenir. Mühürlenmiş olan belge ilgili ülkenin konsolosluğuna götürülür.

Apostil onay süreci tüm ülkeler için aynı süreci gerektirir. Belge onayı ve diğer tercüme ihtiyaçlarınızda aklınıza takılan herhangi bir durumda noter onaylı tercüme büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.